Deputy President Kgalema Motlanthe visits Nelson Mandela Bay War on Poverty

Deputy President Kgalema Motlanthe visits Nelson Mandela Bay War on Poverty