Deputy President Kgalema Motlanthe addresses Annual Mining Lekgotla

Deputy President Kgalema Motlanthe addresses Annual Mining Lekgotla